बफर

  • Energy Consuming Hydraulic Buffer

    ऊर्जा खपत हाइड्रोलिक बफर

    तपाइँको श्रृंखला लिफ्ट तेल दबाव बफर TSG T7007-2016, GB7588-2003+XG1-2015, EN 81-20: 2014 र EN 81-50: 2014 नियमहरु संग लाइन मा छन्। यो एक ऊर्जा खपत लिफ्ट शाफ्ट मा स्थापित बफर छ। एक सुरक्षा उपकरण हो कि कार को सुरक्षा र गड्ढे मा काउन्टरवेट सीधा सुरक्षा को एक भूमिका खेल्छ।