डिफ्लेक्टर शेभ

 • Deflector Sheave In Elevator

  डिफ्लेक्टर शेव लिफ्ट मा

  कार र काउन्टरवेट बीचको दूरी बढाउनुहोस् र तार रस्सी को आन्दोलन को दिशा परिवर्तन गर्नुहोस्।

  2. लिफ्ट गाइड पा wheel्ग्रा एक चरखी संरचना छ, र यसको भूमिका चरखी ब्लक को प्रयास बचाउन को लागी हो।

  ३. एमसी नायलॉन डिफ्लेक्टर शेव र कास्ट आयरन डिफ्लेक्टर शेव प्रदान गर्नुहोस्।

  4. हामी तपाइँ के चाहानुहुन्छ प्रदान, यो एक खुशी भरोसा गर्न को लागी हो! म तपाइँको विश्वास कहिल्यै असफल हुनेछैन!