एस्केलेटर

  • Indoor And Outdoor Escalators

    भित्री र बाहिरी एस्केलेटरहरु

    एस्केलेटर एक सीढी सडक र दुवै पक्ष मा handrails को हुन्छन्। यसको मुख्य अवयवहरु मा कदम, कर्षण चेन र sprockets, गाईड रेल प्रणाली, मुख्य प्रसारण प्रणाली (मोटर्स, मंदी उपकरण, ब्रेक र मध्यवर्ती प्रसारण लिंक, आदि सहित), ड्राइभ धुरी, र सीढी सडकहरु सामेल छन्।