सुरक्षा प्रकाश पर्दा

  • Infra Red Elevator Door Detector THY-LC-917

    इन्फ्रा रातो लिफ्ट ढोका डिटेक्टर THY-LC-917

    लिफ्ट प्रकाश पर्दा एक लिफ्ट ढोका सुरक्षा संरक्षण उपकरण photoelectric प्रेरण को सिद्धान्त को उपयोग गरीएको हो। यो सबै लिफ्ट को लागी उपयुक्त छ र यात्रीहरु को प्रवेश र लिफ्ट बाट बाहिर सुरक्षा को सुरक्षा गर्दछ। लिफ्ट प्रकाश पर्दा तीन भागहरु बाट बनेको छ: इन्फ्रारेड ट्रान्समिटर र लिफ्ट कार ढोका को दुबै छेउमा स्थापित रिसीवर, र विशेष लचीला केबलहरु। पर्यावरण संरक्षण र ऊर्जा बचत को आवश्यकताहरु को लागी, अधिक र अधिक लिफ्टहरु पावर बक्स छोडिएको छ।